My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zamknięcie rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu

Raport bieżący nr 5/2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2019, 30/2019, 31/2019, 54/2019, 2/2020 oraz 4/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych zamknął rozprawę w przedmiocie zatwierdzenia układu oraz odroczył wydanie postanowienia w tej sprawie do dnia 10 marca 2020 roku.