My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zatwierdzenie układu z wierzycielami Emitenta

Raport bieżący nr 6/2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2019 oraz 5/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ z wierzycielami Emitenta przyjęty w dniu 2 grudnia 2019 roku, którego treść Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 54/2019.