My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zawarcie układu z wierzycielami Emitenta

Raport bieżący nr 54/2019

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2019, 30/2019 oraz 31/2019 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”, “Dłużnik”_ informuje, że w dniu dzisiejszym Sędzia Komisarz przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził zawarcie układu, którego treść Emitent przekazuje w załączniku.

Zalacznik_1.Tresc_ukladu.pdf