My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

9/2018 – Zawarcie umów zbycia spółek zależnych Emitenta

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 30 czerwca 2018 roku zostały zbyte posiadane przez Emitenta akcje jego spółek zależnych: Sorcersoft.com S.A. z siedzibą w Warszawie _”Sorcersoft”_ i Xantus S.A. z siedzibą w Warszawie _”Xantus”_ _”Spółki Zależne”_. Cena sprzedaży 600.000 akcji imiennych serii A Sorcersoft wyniosła 100 PLN. Cena sprzedaży 600.000 akcji zwykłych na okaziciela Xantus wyniosła 100 PLN.

Spółki Zależne nie generują obecnie przychodów dla grupy kapitałowej, a transkcje ich zbycia stanowią kontynuację optymalizacji struktury grupy kapitałowej Emitenta nakierowanej na jej uproszczenie, uczytelnienie, a przede wszystkim na zwiększenie efektywności operacyjnej i finansowej grupy kapitałowej, między innymi poprzez zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania.

Zarząd Emitenta uważa, że sprzedaż Spółek Zależnych będzie miała korzystny wpływ na sytuację prawną i finasową grupy kapitałowej.