My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zawarcie umowy dotyczącej prawa korzystania z FDA

Bieżący | ESPI | 22/2021

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ informuje, że w dniu 26 maja 2021 r. powziął wiedzę, o tym, że spółka Nevicosmetics sp. z o.o. – spółka w której 100% udziałów zobowiązała się nabyć spółka Myneviskin sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach _spółka z którą Emitent zawarł umowę inwestycyjną, o której zawarciu poinformował raportem ESPI nr 14/2021 z dnia 5 maja 2021 r._ – zawarła umowę, na podstawie której nabyła wyłączne prawa własności intelektualnej do opisu receptury produktu Nevicream SPF50 _dalej: “Produkt”_ oraz certyfikatu FDA wydanego na ten produkt wydanego prze Food and Drug Administration – amerykańską agencję rządową zajmującą się regulowaniem i nadzorowaniem żywności, leków oraz suplementów diety. Na dzień publikacji niniejszego raportu Myneviskin sp. z o.o. nie jest wyłącznym właścicielem Nevicosmetics sp. z o.o., natomiast prowadzone są zaawansowane rozmowy w tym zakresie.
Spółka Nevicosmetics sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Partner”_ jest podmiotem produkującym mineralny krem z ochronnym filtrem przeciwsłonecznym łagodzącym znamiona skórne. Zgodnie z przedmiotową umową, strony potwierdziły, że Partner opracował recepturę kosmetyku Nevicream SPF50, natomiast druga strona umowy opisała recepturę i jako laboratorium uzyskała certyfikat FDA. Strony również potwierdziły, że Partner jest właścicielem tego kosmetyku jako twórca.
Produkt to innowacyjna linia kremów z filtrem przeciwsłonecznym opracowana przez Yuliannę Yussef, influencerkę oraz modelkę od urodzenia zmagającą się z niebezpiecznymi znamionami na ciele, która jest Prezem Zarządu oraz jednym z głównych udziałowców w Myneviskin sp. z o.o.
Partner będzie wyłącznym podmiotem uprawnionym do produkcji Produktu, natomiast dzięki przedmiotowej umowie Partner będzie mógł sprzedawać Produkt m.in. na terytorium Stanów Zjednoczonych.
Niniejszy raport został przekazany ze względu na możliwość zwiększenia przychodów przez Partnera, co w sposób pośredni _po nabyciu udziałów w Nevicosmetics sp. z o.o. przez Emitenta oraz przez Nevicosmetics sp. z o.o. w Partnerze_ wpłynie na przychody Emitenta, a tym samym docelowo powinno przełożyć się na wyniki generowane przez grupę kapitałową Emitenta jak również ze względu na zaawansowanie technologiczne Partnera, który jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do produkcji Produktu.