Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

32/2018 – Zawarcie umowy nabycia spółek

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 09 października 2018 roku odkupił od Polish American Investment Fund, LLC sprzedane w dniu 30 czerwca akcje spółek: Sorcersoft.com S.A. z siedzibą w Warszawie („Sorcersoft”) i Xantus S.A. z siedzibą w Warszawie („Xantus”). Cena zakupu 600.000 akcji imiennych serii A Sorcersoft wyniosła 100 PLN. Cena zakupu 600.000 akcji zwykłych na okaziciela Xantus wyniosła 100 PLN.

Zakup został dokonany na prośbę Akcjonariusza Spółki oraz w związku z ofertą sprzedaży złożoną przez Polish American Investment Fund LLC i deklaracją, że stan prawny i finansowy spółek nie uległ zmianie.