My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zawarcie umowy o zachowaniu poufności

Bieżący | ESPI | 18/2021

Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ informuje, że w dniu 14 maja 2021 r. zawarł umowę o zachowaniu poufności _dalej: “NDA”_ z INVO BioScience Inc. z siedzibą w Sarasota, Floryda, Stany Zjednoczone _dalej: “Kontrahent”_, której instrumenty finansowe _akcje_ Emitent nabył w dniu 30 kwietnia 2021 r. – o czym Emitent informował raportem ESPI nr 13/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.
NDA została zawarta w związku z negocjacjami jakie prowadzone są pomiędzy stronami dotyczącymi możliwości nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami. O możliwości nawiązania współpracy z Kontrahentem Emitent informował raportem ESPI nr 12/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Zgodnie z przedmiotową umową Strony będą wymieniać się informacjami mającymi charakter informacji poufnych, stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu możliwości nawiązania współpracy w przyszłości.
Zawarcie umowy o zachowaniu poufności nie rodzi po żadnej ze Stron zobowiązań finansowych, natomiast jest to pierwszy etap w negocjacjach związanych z nawiązaniem współpracy biznesowej pomiędzy stronami. W przypadku zawarcia takiej umowy Emitent poinformuje o tym odrębnym raportem.
Emitent uznał niniejszą umową za istotną ze względu na możliwość nawiązania współpracy pomiędzy stronami, w wyniku której Emitent może zostać przedstawicielem Kontrahenta na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.
Kontrahent jest podmiotem produkującym wyroby medyczne, skupionym na tworzeniu metod leczenia pacjentów, u których zdiagnozowano bezpłodność, a głównym produktem Kontrahenta jest “INVOcell” – urządzenie medyczne stosowane w leczeniu bezpłodności i uważane za technikę wspomaganego rozrodu _ART_.