Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zawiązanie przez Emitenta spółki zależnej

Bieżący | ESPI | 14/2022

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Software Arena Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Software Arena”_. Emitent objął wszystkie 100 udziałów Software Arena o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł w zamian za wkład pieniężny w wysokości 5.000,00 zł. Tym samym Emitent posiada udziały reprezentujące 100% kapitału zakładowego Software Arena.
Software Arena w ramach grupy kapitałowej Emitenta będzie prowadzić działalność w zakresie technologii informatycznych, w tym produkcji oprogramowania biznesowego, integracji systemów IT, aplikacji dedykowanych, oraz szkolenia i outsourcingu kadr IT,.