My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Złożenie skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego

Bieżący | ESPI | 5/2024

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 8 marca 2024 r. złożył skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 stycznia 2024 r. o utrzymaniu w mocy decyzji KNF z dnia 23 września 2022 roku o sygn. DPS.456.17.2019.AT, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2024 z 8 lutego 2024 r.