My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Złożenie skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego

Bieżący | ESPI | 1/2024

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 8 stycznia 2024 r. złożył skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 grudnia 2023 r. o nałożeniu kar pieniężnych, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2023 z 8 grudnia 2023 r.