Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

Bieżący | ESPI | 4/2023

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 6 marca 2024 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu “Opracowanie systemu AI2IoT Machine” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet I: Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza, Działanie 1.1: Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw _”Wniosek”_.
Projekt objęty Wnioskiem dotyczy prac badawczo-rozwojowych nad stworzeniem innowacyjnej technologii umożliwiającej integrację urządzeń IoT i eliminację ograniczeń związanych z różnymi producentami.
Stworzona technologia ma na celu umożliwienie użytkownikom nie będącymi programistami i/lub elektronikami na tworzenie własnych środowisk aplikacyjnych, w których będzie istniała możliwość kreowania przestrzeni, do których będą podłączane dowolne urządzenia IoT, posiadające otwarty protokół komunikacyjny. Wygenerowane środowiska aplikacyjne będą mogły działać, jako autonomiczne aplikacje lub w połączeniu z systemami informatycznymi firm trzecich.
Szacowana wartość projektu netto to: 12 647 364,38 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 9 716 363,13 zł
Poziom dofinansowania: 76,82%
O rozstrzygnięciu Wniosku, Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi.