My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

Raport bieżący 19/2023

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 15 listopada 2023 roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu “Opracowanie systemu AI2IoT Machine” w ramach Programu “Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki” – FENG.01.01-IP.02-002/23, ścieżka SMART, Zakres – Działania badawcze i innowacyjne w MŚP, w tym tworzenie sieci kontaktów _”Wniosek”_.
Projekt objęty Wnioskiem dotyczy prac badawczo-rozwojowych nad stworzeniem innowacyjnej technologii umożliwiającej integrację urządzeń IoT i eliminację ograniczeń związanych z różnymi producentami.
Stworzona technologia ma na celu umożliwienie użytkownikom nie będącymi programistami i/lub elektronikami na tworzenie własnych środowisk aplikacyjnych, w których będzie istniała możliwość kreowania przestrzeni, do których będą podłączane dowolne urządzenia IoT, posiadające otwarty protokół komunikacyjny. Wygenerowane środowiska aplikacyjne będą mogły działać, jako autonomiczne aplikacje lub w połączeniu z systemami informatycznymi firm trzecich.
Szacowana wartość projektu netto to: 19 139 790,35 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 14 410 132,50 zł
Poziom dofinansowania: 75,82%
O rozstrzygnięciu Wniosku, Emitent będzie informował stosownymi raportami bieżącymi.