My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zmiana adresu siedziby Spółki

01-09-2022 13:20:03 | Bieżący | ESPI

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 1 września 2022 roku zmieniony został adres siedziby Spółki.

Nowy adres Emitenta jest następujący:
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa.

Wskazany powyżej adres jest również nowym adresem Emitenta do korespondencji.