Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zmiana adresu siedziby

Bieżący | ESPI | 20/2020

Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ niniejszym informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 13 lipca 2020 roku _”Uchwała”_ zmieniony został adres siedziby Spółki.
Zgodnie z Uchwałą adres Emitenta jest następujący:

Ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.