My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2019 roku

Raport bieżący nr 23/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku oraz do raportu nr 15/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku, _”Raport”_. Publikacja Raportu odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2019 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 3/2019, pierwotna data publikacji Raportu była ustalona na dzień 30 maja 2019 roku.

Natomiast zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 15/2019, data publikacji Raportu została ustalona na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Przyczyną zmian terminu publikacji Raportu jest brak możliwości potwierdzenia prawidłowości uzyskanych przez Emitenta danych finansowych spółki zależnej Emitenta Satis GPS Sp. z o.o. za I kwartał 2019 r.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych nie uległy zmianie.