Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego w 2019 roku

Raport bieżący nr 15/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku, Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku, _”Raport”_. Publikacja Raportu odbędzie się w dniu 30 czerwca 2019 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 3/2019, pierwotna data publikacji Raportu była ustalona na dzień 30 maja 2019 roku.

Pozostałe daty publikacji raportów okresowych nie uległy zmianie.