My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu I kwartał 2024 roku

Bieżący | ESPI | 11/2024

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2024 z 31 stycznia 2024 roku, w którym został przekazany harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2024 roku, informuje, że zmianie ulega termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku z pierwotnie deklarowanego terminu publikacji, tj. z 24 maja 2024 roku, na nowy termin publikacji, tj. na 20 maja 2024 roku.
Pozostałe terminy przekazania raportów okresowych w roku 2024 pozostają bez zmian.