My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2023 roku

Raport Bieżący 18/2023

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2023 z 20 stycznia 2023 roku, w którym został przekazany harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku, informuje, że zmianie ulega termin publikacji skonsolidowanego raportu śródrocznego za pierwsze półrocze 2023 roku z pierwotnie deklarowanego terminu publikacji, tj. z 26 września 2023 roku, na nowy termin publikacji, tj. na 20 września 2023 roku.
Pozostałe terminy przekazania raportów okresowych w roku 2023 pozostają bez zmian.