My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

22/2018 – Zmiany w porządku obrad NWZ

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2018 _”NWZA”_ oraz w związku z otrzymanym żądaniem od akcjonariusza _”Żądanie”_, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2018, Emitent przekazuje w załączeniu zaktualizowaną treść Ogłoszenie o NWZA oraz zaktualizowane zgodnie Żądaniem projekty uchwał na NWZA.

 

SATIS_GROUP_-_NZW_27.08.2018_-_Ogloszenie-aktualizacja_9.08.2018.pdf

Projekty_uchwal_NWZ_27.08.2018_aktualizacja_9.08.2018.pdf