Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zmiany w porządku obrad ZWZ

Bieżący | ESPI | 27/2021

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2021 _”ZWZ”_ oraz w związku z otrzymanym żądaniem od akcjonariuszy _”Żądanie”_, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2021, Emitent przekazuje w załączeniu zaktualizowaną treść Ogłoszenie o ZWZ oraz zaktualizowane zgodnie Żądaniem projekty uchwał na ZWZ.

Ogloszenie_o_ZWZ_24_06_2021_AKTUALIZACJA.pdf

SG_-_ZZW_24.06.2021_-_Projekty_uchwal_AKTUALIZACJA.pdf