My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zmiany w porządku obrad ZWZA

Raport bieżący nr 14/2019

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2019 _”ZWZA”_ oraz w związku z otrzymanym żądaniem od akcjonariuszy _”Żądanie”_, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2019, Emitent przekazuje w załączeniu zaktualizowaną treść Ogłoszenie o ZWZA oraz zaktualizowane zgodnie Żądaniem projekty uchwał na ZWZA.

Ogloszenie_o_ZWZ_13_06_2019_aktualizacja.pdf

SG_-_ZZW_13.06.2019_-_Projekty_uchwal_aktualizacja.pdf