Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 3/2022

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2022 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie _02-672_, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.