My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 3/2022

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2022 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki w Warszawie _02-672_, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5.
Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_07.02.2022.pdf

SATIS_NWZ_07.02.2022_projekty_uchwal.pdf

Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Satis_Group_07_02_2022.pdf