My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SATIS GROUP

Bieżący | ESPI | 27/2020

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 września 2020 r., o godz. 16.00, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5, 02-672 Warszawa “Zgromadzenie”,

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.