My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

15/2018 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie  “Emitent” zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r., początek o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

SATIS_GROUP_-_NZW_27.08.2018_-_Ogloszenie.pdf

Projekty_uchwal_NWZ_SATIS_GROUP_27.08.2018.pdf