My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 11/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r., początek o godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ogloszenie_o_ZWZ_13_06_2019.pdf

SG_-_ZZW_13.06.2019_-_Projekty_uchwal.pdf