My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r., początek o godz. 13.00, w Hotel Puławska Residence przy ul. Puławskiej 361, 02-801 Warszawa, w Sali Omega.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Ogloszenie_o_ZWZ_23_06_2020.pdf
SG_-_ZZW_23.06.2020_-_Projekty_uchwal.pdf