Kategoria: Raporty bieżące

Bieżący | ESPI | 23/2020 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2019 oraz 22/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w […]

Bieżący | ESPI | 22/2020 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 54/2019 oraz 6/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w […]

Bieżący | ESPI | 21/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 15 lipca 2020 roku, Zgromadzenie Wspólników spółki Software Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _”Software Services”_ powołało […]

Bieżący | ESPI | 20/2020 Zarząd Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ niniejszym informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 13 lipca 2020 roku _”Uchwała”_ zmieniony został adres siedziby Spółki. Zgodnie z Uchwałą adres Emitenta jest […]

Bieżący | ESPI | 19/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 10 lipca 2020 roku, Pan Jan Karaszewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Software Services Sp. z o.o. z siedzibą w […]

Bieżący | ESPI | 18/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2019 _”Raport Bieżący”_, w którym Emitent przekazał do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną dotyczącą podpisania aneksu […]

Bieżący | ESPI | 17/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2020 roku. […]

Bieżący | ESPI | 16/2020 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 _”Raport Bieżący”_, w którym Emitent przekazał treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku, Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład Zarządu Emitenta Pana Andrzeja Wrona do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Życiorys Pana Wrona […]

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku, Pan Sławomir Karaszewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta złożył rezygnację z pełnienia powierzonej funkcji. Pan Sławomir Karaszewski nie podał powodu […]

© SATIS GROUP SA