Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący nr 30/2019 Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę […]

Raport bieżący nr 29/2019 Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę […]

Raport bieżący nr 28/2019 Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę […]

Raport bieżący nr 27/2019 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2019 oraz nr 24/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, w załączeniu przekazuje treść uchwał , które zostały poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy […]

Raport bieżący nr 26/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajny Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się pop przerwie w dniu 8 lipca 2019 roku. Załącznik: […]

Raport bieżący nr 25/2019 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ z dnia 21 czerwca 2019 roku, o którym KNF poinformowała komunikatem z 29 posiedzenia KNF w dniu 9 […]

Raport bieżący nr 24/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy _”ZWZA”_ po przerwie w dniu 8 lipca 2019 […]

Raport bieżący nr 23/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku oraz do raportu nr 15/2019 z dnia 28 maja 2019 roku, Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o […]

Raport bieżący nr 22/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajny Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu […]

Raport bieżący nr 21/2019 Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie od NCF S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść zawiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu. Załącznik: Zawiadomienie_o_zwiekszeniu_zaangazowania_w_Satis_Group_S.A._NCF_19062019_SG.pdf

© SATIS GROUP SA