Kategoria: Raporty bieżące

Raport bieżący nr 50/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 22 października 2019 roku otrzymał powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR, o transakcji dokonanej na […]

Raport bieżący nr 49/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu 22 października 2019 r. na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu […]

Raport bieżący nr 48/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje o rezygnacji Pana Zbigniewa Karaszewskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 21 […]

Raport bieżący nr 47/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_, informuje, że w dniu 11 października 2019 r. na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu […]

ESPI | 45/2019 Zarząd Spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu 3 października 2019 nastąpiło wznowiene obrotu akcjami Emitenta _”Wznowienie Obrotu”_. Wznowienie Obrotu nastąpiło na skutek skierowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego […]

Raport bieżący nr 44/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje o przesunięciu terminu przekazania półrocznego raportu i skonsolidowanego raportu półrocznego […]

Raport bieżący nr 43/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od Pani Katarzyny Mielczarek- członka Rady Nadzorczej Emitenta o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki […]

Raport bieżący nr 42/2019 W nawiązaniu do raportów bieżących o numerach 11/2018, 53/2018, 4/2019 oraz 41/2019, zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzory Finansowego Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że na dzień publikacji […]

Raport bieżący nr 41/2019 Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę […]

Raport bieżący nr 40/2019 Spółka Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, że w dniu dzisiejszym ponownie wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ z wnioskiem o wznowienie obrotu akcjami Emitenta _”Wniosek”_. W ocenie Emitenta, w […]

© SATIS GROUP SA