My Journal
Category

Aktualności

Category

Powołanie Zarządu Emitenta

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 roku, Rada Nadzorcza Emitenta powołała w skład Zarządu Emitenta Pana Andrzeja Wrona do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Życiorys Pana Wrona stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Andrzej Wrona nie wykonuje innej

Więcej

Informacja o rozszerzeniu zakresu postepowań administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec Emitenta

Raport bieżący nr 51/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku Zarząd Spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o postanowieniu Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ z dnia 5 listopada 2019 roku o rozszerzeniu zakresu postępowania administracyjnego wszczętego na podstawie postanowienia KNF z dnia

Więcej

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 49/2019 Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, informuje, że w dniu 22 października 2019 r. na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Radosława Grabosia. Radosław Graboś jest doradcą podatkowym, absolwentem Prawa

Więcej

Zawiadomienie o rozwiązaniu Porozumienia akcjonariuszy Emitenta

Raport bieżący nr 46/2019 Spółka Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o

Więcej