Archives

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz wybór składu Komitetu Audytu

1 października 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 46/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2021 z dnia 1 października 2021 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, informuje, że […]

Read More
by

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

1 października 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 45/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2021 z dnia 1 października 2021 roku Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, […]

Read More
by

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki

1 października 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 44/2021 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 1 października 2021 roku, Pan Radosław Graboś oraz Pan Krzysztof […]

Read More
by

Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

30 września 2021|Raporty bieżące | 2 Min Read

Bieżący | ESPI | 43/2021 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 30 września 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o […]

Read More
by

Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta

30 września 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 42/2021 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu 30 września 2021 roku, Pan Andrzej Wrona pełniący funkcję Prezesa […]

Read More
by

Spłata umowy pożyczki

30 września 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 41/2021 W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 12/2021 z dn. 29 kwietnia 2021 r. oraz 40.2021 z dn. 30 września 2021 roku Zarząd Spółki Satis Group […]

Read More
by

Sprzedaż aktywów znacznej wartości

30 września 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 40/2021 W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 12/2021 z dn. 29 kwietnia 2021 roku oraz 13/2021 z dn. 30 kwietnia 2021 roku Zarząd Spółki Satis Group […]

Read More
by

PS

27 września 2021|Raporty okresowe | 1 Min Read

Raport Półroczny Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 […]

Read More
by

Postanowienie sądu o wykonaniu układu z wierzycielami wraz z klauzulą prawomocności

27 września 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 35/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że […]

Read More
by

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

23 września 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 39/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_ informuje, iż w dniu 23 września 2021 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie w […]

Read More
by