Archives

Otrzymanie wezwania do zrzeczenia się roszczeń

3 lutego 2022|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 9/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Grzegorza Kiczmachowskiego i Szymona Pury wezwania do […]

Read More
by

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

31 stycznia 2022|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 8/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. […]

Read More
by

Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR

28 stycznia 2022|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 7/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Polish American Investment Fund LLC będącego podmiotem […]

Read More
by

Zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie byłych członków Zarządu Emitenta

27 stycznia 2022|Raporty bieżące | 2 Min Read

Bieżący | ESPI | 6/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022, informuje, że w dniu 27 stycznia 2022 […]

Read More
by

Rozpoczęcie przez Emitenta procesu przeglądu opcji strategicznych

14 stycznia 2022|Raporty bieżące | 2 Min Read

Bieżący | ESPI | 5/2022 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że rozpoczął proces przeglądu opcji strategicznych związanych z działalnością biznesową grupy kapitałowej Emitenta _”Przegląd […]

Read More
by

Zakończenie negocjacji z potencjalnym kontrahentem

14 stycznia 2022|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 4/2022 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że negocjacje ze spółką INVO BioScience Inc. z siedzibą w Sarasota, Floryda, Stany Zjednoczone _”INVO”_, o […]

Read More
by

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 stycznia 2022|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 3/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2022 roku o godz. 12.00, […]

Read More
by

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

11 stycznia 2022|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 3/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2022 roku o […]

Read More
by

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczeń woli objętych ugodą z 22.02.2018 r.

10 stycznia 2022|Raporty bieżące | 1 Min Read

Raport bieżący 1/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, że w dniu 10 stycznia 2021 roku Spółka złożyła stronom ugody z dnia 22 lutego […]

Read More
by

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej powzięcia wiedzy o możliwości wyrządzenia Spółce znacznej szkody majątkowej

10 stycznia 2022|Raporty bieżące | 4 Min Read

Raport bieżący 1/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną _”Informacja Poufna”_ – której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. […]

Read More
by