Archives

Podpisanie term sheet dotyczącego stworzenia ośrodków leczenia niepłodności

10 września 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 37/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 18/2021 z dnia 14 maja 2021 r. oraz […]

Read More
by

Podjęcie przez Zarząd działań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn dokonanych przez sąd rejestrowy zmian w strukturze właścicielskiej spółki należącej do grupy kapitałowej Emitenta

1 września 2021|Raporty bieżące | 3 Min Read

Bieżący | ESPI | 36/2021 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 opublikowanego w dniu 27 stycznia 2021 r. _”Raport nr 4/2021″_, Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w […]

Read More
by

Korekta raportu ESPI 33/2021 – zawarcie Listu intencyjnego

9 lipca 2021|Raporty bieżące | 2 Min Read

Bieżący | ESPI | 34/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 18/2021 z dnia 14 maja 2021 r., informuje, […]

Read More
by

Zawarcie umowy o zachowaniu poufności SATIS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

9 lipca 2021|Raporty bieżące | 2 Min Read

Bieżący | ESPI | 33/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 18/2021 z dnia 14 maja 2021 r., informuje, […]

Read More
by

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta

29 czerwca 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 32/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, […]

Read More
by

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

26 czerwca 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 20/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Spółka”_ informuje, iż otrzymał zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w […]

Read More
by

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Satis Group S.A. w dniu 24.06.2021 r.

24 czerwca 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 31/2021 W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2021, 27/2021, oraz 30/2021 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje, że w dniu […]

Read More
by

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 23/2021

17 czerwca 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 30/2021 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2021 _”Raport Bieżący”_ w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego […]

Read More
by

Otrzymanie postanowienia o wykonaniu układu z wierzycielami

8 czerwca 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 28/2021 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: “Emitent”_ informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla M. […]

Read More
by

Zmiany w porządku obrad ZWZ

6 czerwca 2021|Raporty bieżące | 1 Min Read

Bieżący | ESPI | 27/2021 Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, o którym Emitent informował w raporcie […]

Read More
by