Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

36/2018 – Zmiany w porządku obrad ZWZA

Spółka Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2018 (“ZWZA”) oraz w związku z otrzymanymi żądaniami od akcjonariuszy („Żądania”), o których Emitent informował kolejno raportem bieżącym nr 34/2018 oraz raportem bieżącym nr 35/2018, Emitent przekazuje w załączeniu zaktualizowaną treść Ogłoszenie o ZWZA oraz zaktualizowane zgodnie Żądaniami projekty uchwał na ZWZA.

1. Ogłoszenie o ZWZA
2. Projekty uchwał na ZWZA zaktualizowane zgodnie z Żądaniami