My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

34/2018 – Żądanie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2018 Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje o otrzymanym w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Emitenta – United S.A. z siedzibą w Warszawie żądaniu uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (“ZWZA”) zwołanego na dzień 7 listopada 2018 roku, na godzinę 11:00. Podstawą żądania jest art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W załączeniu Emitent przekazuje żądanie wraz z projektem uchwał dotyczących odwołania i powołania Członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Żądanie uzupełnienia porządku obrad od Akcjonariusza