My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

39/2018 – Treść uchwał podjętych przez NWZ

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent“), niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („NWZ”), które odbyło się w dniu 25 października 2018 r.

Uchwały podjęte podczas NWZ 25.10.2018 r.