Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

44/2018 – Odwołanie i powołanie Zarządu Emitenta

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje, że na posiedzeniu w dniu 29 października 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Zarządu i powołaniu do Zarządu Emitenta nowej kadencji Pana Sławomira Karaszewskiego i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu.

Życiorys Pana Sławomira Karaszewskiego stanowi załącznik do raportu nr 3/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Sławomir Karaszewski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnego spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.