My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

47/2018 – Odwołanie i Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2018 z dn. 7 listopada 2018 r. informuje, że w dniu 7 listopada 2018 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”), podjęło między innymi uchwałę w sprawie odwołania wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
Ponadto, ZWZ powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta:

1) Panią Katarzynę Mielczarek – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta;
2) Panią Izabelę Weronikę Karaszewską – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
3) Pana Zbigniewa Karaszewskiego – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
4) Pana Krzysztofa Moszkiewicza – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
5) Pana Michała Tymczyszyna – do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Życiorysy Katarzyny Mielczarek, Izabeli Weroniki Karaszewskiej, Zbigniewa Karaszewskiego, Krzysztofa Moszkiewicza, Michała Tymczyszyna zostały przekazane raportem bieżącym nr 37/2018 z dn. 24 października 2018 r.
Zgodnie z przekazanymi oświadczeniami, Katarzyna Mielczarek, Izabela Weronika Karaszewska, Zbigniew Karaszewski, Krzysztof Moszkiewicz oraz Michał Tymczyszyn nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.