Archive

Archive

QSr

Kwartalny | ESPI | /2022 "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgo...

Continue reading ...

Zmiana adresu siedziby Spółki

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 16 listopada 2022 roku zmieniony został adres siedziby Spółki. Nowy adres Emitenta jest następujący: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa. Wskazany powyżej adres jest również no...

Continue reading ...

Psr:

26-09-2022 | Raport półroczny | ESPI  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lip...

Continue reading ...

Zmiana adresu siedziby Spółki

01-09-2022 13:20:03 | Bieżący | ESPI Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 1 września 2022 roku zmieniony został adres siedziby Spółki. Nowy adres Emitenta jest następujący: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa. ...

Continue reading ...

Uruchomienie nowej strony internetowej Emitenta

29-08-2022 | Bieżący | ESPI Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że Spółka uruchomiła nową stronę internetową, która prezentuje jej profil działalności oraz ofertę. Adres strony internetowej Spółki pozostaje bez zmian, tj. satisgroupsa.pl. &nb...

Continue reading ...