My Journal
Archive

Archive

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 19/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 12.30, w siedzibie Spółki w Warszawie _02-672_, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budy...

Continue reading ...

QSr

"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 ...

Continue reading ...

Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej otrzymania postanowień sądu w przedmiocie zabezpieczenia majątku Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta

Bieżący | ESPI | 18/2022 Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", Emitent"_ przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną _"Informacja Poufna"_, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego...

Continue reading ...

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania Zawiadomienia z Prokuratury Okręgowej w Warszawie o wszczęciu śledztwa dot. wyrządzenia Emitentowi szkody majątkowej w wielkich rozmiarach

Bieżący | ESPI | 17/2022 Zarząd SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną _"Informacja Poufna"_ - której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady...

Continue reading ...

SRR

ESPI | /2021 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i...

Continue reading ...

RR

ESPI | /2021 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ust...

Continue reading ...

Zawiązanie przez Emitenta spółki zależnej

Bieżący | ESPI | 14/2022 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Software Arena Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"Software Arena"_. Emitent objął wszystkie...

Continue reading ...