My Journal
Category

Uncategorized

Category

Żądanie uzupełnienia porządku obrad WZ

Raport bieżący z plikiem 62/2017 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2017 iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o otrzymanym od akcjonariusza Emitenta - Centrum Inno...

Więcej