My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Żądanie uzupełnienia porządku obrad WZ

Raport bieżący z plikiem 62/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2017 iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje o otrzymanym od akcjonariusza Emitenta – Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych S.A. z siedzibą w Wielkim Łęcku żądaniu uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (WZ) zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godzinę 14:00. Podstawą żądania jest art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W załączeniu Emitent przekazuje żądanie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *