My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Informacja o blokadzie rachunków bankowych Emitenta

Raport bieżący 73/2017

Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) powzięła informację iż 19 czerwca 2017 roku konta bankowe spółki pośrednio zależnej Emitenta – Satis GPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (“Satis”) zostały zablokowane przez Alior Bank S.A. prowadzący rachunki. Natomiast środki w kwocie powyżej 1 mln zł, w tym całkowita kwota przysługującego Satis limitu kredytu w rachunku bieżącym, zostały wytransferowane przez osoby trzecie.

Zaistniała sytuacja znacznie utrudnia Satis regulowanie bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzenia działalności Satis oraz ze stosunków pracy.

Emitent informuje, że w związku z powyższym dokonał kontroli dotyczącej swoich rachunków bieżących, w wyniku której dowiedział się o próbie uzyskania przez osoby trzecie dostępów do rachunków bankowych Emitenta prowadzonych także przez inny bank. W tym przypadku bank odmówił udzielenia dostępów.

Ponadto, Emitent odnosząc się do raportu bieżącego Spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie nr 4/2017 z dn. 20 czerwca 2017 r. (“Raport United”) informuje, że na kwotę 3,5 mln zł wymienioną w Raporcie United składają się w szczególności zobowiązania umowne Emitenta względem zewnętrznych, niezależnych podmiotów.

W związku z tym zarzuty zawarte w Raporcie United niekorzystnego rozporządzania mieniem Emitent uznaje za niezasadne.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *