Raporty giełdowe
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Informacja w sprawie wytransferowanych środków pieniężnych spółki pośrednio zależnej Emitenta

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 73/2017 z dn. 20 czerwca 2017 roku informującego o bezprawnym przekazaniu środków finansowych spółki zależnej SATIS GPS Sp. z o.o. przez podającego się za Prezesa Zarządu tej spółki – Jana Karaszewskiego na rzecz spółki NCF S.A., której Zarząd jednoosobowo reprezentuje Jan Karaszewski, Emitent informuje, iż spółka zależna SATIS GPS Sp. z o.o. podjęła wszelkie możliwe działania prawne mające na celu doprowadzenie do zwrotu przez spółkę NCF S.A. środków pieniężnych, które są własnością spółki SATIS GPS Sp. z o.o. i zostały wypłacone z rachunku tej spółki bezprawnie.

Na chwilę obecną Jan Karaszewski nie podjął żadnych działań celem zwrotu wypłaconych bezprawnie środków pieniężnych, co może skutkować doprowadzeniem w najbliższym czasie do utraty kontroli nad spółką SATIS GPS Sp. z o.o. przez Emitenta, a także do znaczącej utraty wartości spółki Emitenta.

2Należy nadmienić, że opisane wyżej działanie Jana Karaszewskiego uniemożliwiło m. in. spłatę przez spółkę iAlbatros Group S.A. zobowiązania z tytułu pożyczki wynikającej z umowy z dnia 10 marca 2017 roku, która stała się natychmiast wymagalna również wyłącznie wskutek bezprawnych działań Jana Karaszewskiego, o których Emitent informował Raportem Bieżącym nr 79/2017 z dn. 7 sierpnia 2017 roku. Emitent przypomina, że udziały w spółce Satis GPS Sp. z o.o. stanowią zabezpieczenie przywołanej umowy pożyczki, o czym Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 6/2017 z dn. 2 marca 2017 roku Raporcie Bieżącym nr 9/2017 z dn. 10 marca 2017 roku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *