My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Korekta raportu bieżącego dotyczącego złożenia wniosku do KRS o ustanowienie kuratora

Raport bieżący 72/2017

Emitent informuje, iż treść raportu o złożeniu Wniosku do KRS o ustanowienie kuratora powinna brzmieć natępująco:

Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 69/2017 z dn. 14 czerwca 2017 r. informuje o powzięciu informacji, że w związku z nieodbyciem się Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14 czerwca 2017 r, na którym miały zostać wybrane władze spółki został złożony przez jednego z akcjonariuszy Emitenta Wniosek do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS (“KRS”) o ustanowienie kuratora w Spółce.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *