My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Nabycie przez Emitenta obligacji własnych serii E w celu umorzenia

Raport bieżący 70/2017

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 39/2017, nr 45/2017 oraz nr 56/2017 Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) informuje o nabyciu 469 (czterysty sześćdziesieciu dziewięciu)sztuk obligacji serii E (“Obligacje”). Obligacje zostały nabyte na podstawie żądania przedterminowego wykupu zgłoszonego przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii E (“WEO”), w celu umorzenia za łączną kwotę 484 340,99 zł (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści 99/100), na którą składa się wartość nominalna Obligacji wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z WEO na dzień wykupu Obligacji.

Ponadto, Emitent informuje, że spłacił pożyczkę zaciągniętą w spółce należącej do Grupy Sodexo w wysokości 2 950 000,00 zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *