My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Odstąpienie od Porozumienia, umowy sprzedaży akcji oraz umowy opcji sprzedaży i opcji zakupu akcji

Raport bieżący 71/2017

Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) w nawiązaniu do komunikatu bieżącego nr 48/2017 z dn. 18 maja 2017 r. oraz komunikatu 51/2017 z dn. 26 maja 2017 r. informuje, ze w dniu dzisiejszym otrzymał Oświadczenie od Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych S.A. z siedzibą w Wielkim Łęcku (“CIRB”) o odstąpieniu od umowy sprzedaży skcji Spółki z dn. 26 maja 2017 r. oraz porozumienia dotyczącego wzajemnych roszczeń oraz sprzedaży akcji spółki iAlbatros Group S.A. a także opcji zakupu i opcji sprzedaży z dnia 26 maja 2017 roku oraz umowy opcji sprzedaży o europejskim stylu wykonania z dnia 26 maja 2017 roku oraz umowy opcji zakupu o europejskim stylu wykonania z dnia 26 maja 2017 roku. Emitent uznał niniejsze Oświadczenie za skuteczne.

W związku z powyższym 3 839 642 akcji własnych Emitenta (“Akcje”) wróci na rachunek maklerski Emitenta. Natomiast Emitent zwróci CIRB środki w kwocie 26 groszy za jedną akcję, za które CIRB nabyła Akcje.19

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *