My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Oświadczenie Oferenta o wygaśnięciu w całości oferty zakupu akcji własnych Emitenta

Raport bieżący 63/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku dotyczącego przyjęcia nieodwołalnej oferty zakupu 3.839.642 akcji własnych (“Oferta zakupu”) oraz raportu bieżącego nr 61/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku dotyczącego wystawienie przez Emitenta wezwania do zapłaty, iAbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że powzięła informację o tym, że w dniu 9.06.2017 na adres pełnomocnika Spółki wpłynęło wezwanie do zawarcia umowy z adresu mailowego waltonspencerusa@gmail.com; w treści maila podpisano: “Jan Karaszewski. Pełnomocnik”. Wzywający zawarł w swoim mailu warunki zmieniające pierwotną treść oferty oraz oczekiwania, które w świetle obowiązujących porozumień są dla Spółki niemożliwe do spełnienia (m.in. do przedstawienia prawomocnego wyrok sądu potwierdzającego istnienie zobowiązania wobec Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych S.A.), o czym wie sam wzywający na podstawie raportów bieżących publikowanych przez Emitenta. Jednocześnie w dniu 12 czerwca 2017 r. z tego samego adresu mailowego i podpisane “Jan Karaszewski. Pełnomocnik” wpłynęło oświadczenie o wygaśnięciu w całości oferty w konsekwencji niedostarczenia dokumentów przez Spółkę z następującym dopiskiem: “skutki prawne niniejszego pisma zastrzegamy sobie”.

Emitent bada konsekwencje prawne wynikające z formy i treści przekazanych przez wzywającego oświadczeń. Dodatkowo informacja przekazana przez wzywającego została równocześnie przekazana do osób trzecich, niebędących stronami rozmów w zakresie oferty.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *