My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Otrzymanie oświadczeń od członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący 66/2017

Spółka iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Julian Kutrzeba pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pan Hubert Staszewski pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta przekazali za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o rezygnacji z powierzonych funkcji z dniem 13 czerwca 2017 r. bez podania przyczyn.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *