My Journal
Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 49/2019

Zarząd spółki Satis Group S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_, informuje, że w dniu 22 października 2019 r. na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Radosława Grabosia.

Radosław Graboś jest doradcą podatkowym, absolwentem Prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim, Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz abiturientem Europejskiej Akademii Dyplomacji, jak również uczestnikiem studiów podyplomowych LLM in Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego. Swoje doświadczenie zdobywał w międzynarodowych firmach audytorskich, z tzw. “wielkiej czwórki”, krajowych firmach konsultingowych oraz renomowanych kancelariach prawnych. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej podmiotów gospodarczych – krajowych, jak i międzynarodowych grup kapitałowych, w szczególności w zakresie podatków dochodowych oraz podatku VAT.

Zgodnie z przekazanym oświadczeniem Radosław Graboś nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy
o KRS.