My Journal

Utworzenie rezerwy w istotnej kwocie

Bieżący | ESPI | 10/2024 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka, “Emitent”_ niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w związku z: i. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego _”KNF”_ o sygnaturze DPS-DPSZPO.456.35.2022.JK z dnia 01 grudnia 2023 roku o uchyleniu decyzji KNF o sygnaturze DPS.456.16.2019.AT z dnia 23 września 2022 roku i nałożeniu na

Więcej

Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej złożenia skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z 29.02.2024 r.

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Zarząd Emitenta w dniu 08.04.2024 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR _”Informacja Poufna”_. Treść opóźnionej Informacji Poufnej: Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje, że w dniu 08.04.2024 r.

Więcej

Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej otrzymania postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej dotyczące utrzymania w mocy postanowienia o oddaleniu zarzutów wobec postępowania egzekucyjnego

Bieżący | ESPI | 8/2024 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Zarząd Emitenta w dniu 10.03.2024 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR _”Informacja Poufna”_. Treść opóźnionej Informacji Poufnej: Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje,

Więcej

Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej złożenia skargi na decyzję ostateczną Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 24.10.2023 r.

Bieżący | ESPI | 7/2024 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Zarząd Emitenta w dniu 08.12.2023 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR _”Informacja Poufna”_. Treść opóźnionej Informacji Poufnej: Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_ informuje,

Więcej

Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej otrzymania tytułu wykonawczego i wszczęcia egzekucji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w związku z decyzją Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Bieżący | ESPI | 6/2024 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Zarząd Emitenta w dniu 11.12.2023 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR _”Informacja Poufna”_. Treść opóźnionej Informacji Poufnej: Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_

Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *