My Journal

RR

ESPI | /2022 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2022 2 021 2022 2 021 I. Przychody ze sprzedaży ogółem 2 523,00 2 167,00 538,00 473,00 II. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej -647,00 270 733,00 -138,00 59 144,00 III. EBITDA -647,00 270...

Więcej

SRR

ESPI | /2022 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i...

Więcej

Warunkowa rejestracja akcji serii H Spółki w KDPW

Bieżący | ESPI | 11/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 24 kwietnia 2023 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o warunkowej rejestracji 2.327.055 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta _"Ak...

Więcej

Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW

Bieżący | ESPI | 10/2023 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2017 informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. _"KDPW"_ decyzji nr 0318/2023 z ...

Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *