Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członka Komitetu Audytu

11-07-2022 | Bieżący | ESPI | 28/2022 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 11 lipca 2022 roku _"Posiedzenie"_ podjęła uchwałę dotyczącą wyboru Pana Pawła Sobków na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ...

Więcej

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

08-07-2022 | Bieżący | ESPI | 26/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, informuje, że w dniu 8 lipca 2022 r. na podstawie § 10 ust. 8 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pa...

Więcej

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

27-06-2022 | Bieżący | ESPI | 22/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ przekazuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2021. Dokument ostanie przedstawiony na Walnym Zgromadzeniu Spółki zat...

Więcej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

24-06-2022 | Bieżący | ESPI | 21/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie o rezygnacji Pana Andrzeja Wrony z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz z członkostwa w Radzie Nadzorczej ...

Więcej

Otrzymanie odpisów pozwu Szymona Pury o ochronę dóbr osobistych

ESPI | 20/2022 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że Spółka otrzymała odpis pozwu Szymona Pury o nakazanie zaniechania naruszania dóbr osobistych, publikację przeprosin oraz zapłatę kwoty 20.000 zł na rzecz Fundacji Tygodnika Polityka. Pozew dotyc...

Więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bieżący | ESPI | 19/2022 Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 12.30, w siedzibie Spółki w Warszawie _02-672_, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budy...

Więcej