Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

Zmiana adresu siedziby Spółki

Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 16 listopada 2022 roku zmieniony został adres siedziby Spółki. Nowy adres Emitenta jest następujący: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa. Wskazany powyżej adres jest również no...

Więcej

Psr:

26-09-2022 | Raport półroczny | ESPI  "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lip...

Więcej

Zmiana adresu siedziby Spółki

01-09-2022 13:20:03 | Bieżący | ESPI Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż uchwałą Zarządu z dnia 1 września 2022 roku zmieniony został adres siedziby Spółki. Nowy adres Emitenta jest następujący: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa. ...

Więcej

Uruchomienie nowej strony internetowej Emitenta

29-08-2022 | Bieżący | ESPI Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że Spółka uruchomiła nową stronę internetową, która prezentuje jej profil działalności oraz ofertę. Adres strony internetowej Spółki pozostaje bez zmian, tj. satisgroupsa.pl. &nb...

Więcej

Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych

25-08-2022 | Bieżący | ESPI W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że zakończył proces przeglądu opcji strategicznych związanych z działalnością biznesową grupy kapitałowej Emitenta. Po doko...

Więcej

Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta

10-08-2022 | Bieżący | ESPI | 31/2022 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 23 maja 2022 roku Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wydanym w dniu 9 sierpnia 2022 roku postanowieniu...

Więcej

Otrzymanie odpisu pozwu Grzegorza Kiczmachowskiego

20-07-2022 | Bieżący | ESPI | 30/2022 Zarząd Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje, że Spółka otrzymała odpis pozwu Grzegorza Kiczmachowskiego o stwierdzenie nieważności oraz uchylenie uchwał nr 5/2022 i nr 8/2022 walnego zgromadzenia Spółki z dnia...

Więcej